Massage Forsikring | RaskRask.dk

Forsikring

Som en del af aftalen med RaskRask, er Massøren forsikret af Tryg under alle behandlinger, som er udført i forbindelse med Raskrask.

Denne forsikring indebærer en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring.

Hvis du vil læse en kortere version, kan du se faktabladet her.

Forsikringen dækker ikke rygmarvsmanipulation. Det er derfor ikke tilladt for Massøren at udføre rygmarvsmanipulation som en del af en behandling, som er en del af samarbejdet med Raskrask.

Når du anmelder en skade til Tryg, modtager du en anmeldelseskvittering.

Denne kvittering er ikke en bekræftelse af dækning af skaden, men kun af, at Tryg har modtaget din skadeanmeldelse.

Det er forsikringsbetingelserne, der afgør, om din skade er dækket.

Du finder forsikringsbetingelserne her.