Massage Forsikring | RaskRask.dk

Forsikring

Som en del af aftalen med RaskRask, er Massøren forsikret af TRYG under alle behandlinger, som er udført i forbindelse med Raskrask – fra d. 1. juni 2017.
Brugere skal anmelde evt. skader via Trygs digitale skadeanmeldelse, som du finder her.

Denne forsikring indebærer en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Betingelserne for forsikringen kan ses her, og du kan også læse mere i faktabladet.

Forsikringen dækker ikke rygmarvsmanipulation. Det er derfor ikke tilladt for Massøren at udføre rygmarvsmanipulation som en del af en behandling, som er en del af samarbejdet med Raskrask.


Tryg har i samarbejde med RaskRask sammensat en forsikringsløsning, der giver økonomisk tryghed, til både den der bestiller en massagebehandling og til den der udfører massagebehandlingen (behandleren), når bestillingen foretages via www.raskrask.dk. Der er tale om en ulykkesforsikring, der dækker personskade samt en ansvarsforsikring, der dækker behandlerens ansvar for skade på person og/eller ting – det giver tryghed.

Ulykkesforsikring

Når du som behandler udfører massagebehandling via www.raskrask.dk, kan du erstatning, hvis du kommer til skade, og skaden er sket som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører et varigt mén på mindst 5%.

Skaden skal være sket i det aftalte tidsrum og på den adresse, hvor massagebehandlingen bliver udført via raskrask.dk.

Den maksimale forsikringssum er 500.000 kr.

Dækker under Transport til og fra behandlingen
Forsikringen dækker behandleren under transport, den direkte vej til og fra behandlingen, med op til 50 km pr. vej.

Hvad er en ulykke? Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Det er et krav, at der har været årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden.

Behandlingsudgifter
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde indtil méngraden er fastsat, dog i højst 12 måneder fra skadedatoen.

Ansvarsforsikring

Når du som behandler udfører en massagebehandling via www.raskrask.dk, dækker forsikringen dit ansvar for skade på person og/eller ting, der sker under udførelse af massage- behandlingen.

Forsikringssummen kan højst udgøre 10. mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for tingskade i alt i det aftalte tidsrum og på den adresse, hvor massagebehandlingen bliver udført via raskrask.dk.

Ved tingskade er der en selvrisiko på 2.000 kr. pr. skade.

Praktiske oplysninger

Ved skade
Du anmelder skaden ved at anmelde via Trygs digitale skadeanmeldelse, som du finder her.

Et ulykkestilfælde skal anmeldes hurtigst muligt, også selvom skaden ser ud til at være af beskedent omfang.

Tryg er berettiget til at stille krav om oplysninger, der er nødvendige til behandling af erstatningssagen.

Massagebehandling
Ved massagebehandling forstås sportsmassage, fysiurgisk- og velvære massage til behandling af fx stress, smerter, spændinger, restitution og velvære.

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om RaskRask’ forsikring. I tilfælde af skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. Du kan hente betingelserne på www.raskrask.dk.