fbpx

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

RaskRask.dk ApS

CVR-nr.: 37119954

Adresse: Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

Email adresse: info@raskrask.dk

Telefonnummer: +45 93 88 00 63

Etableringsår: 2015

Handelsbetingelser

EMAILS
Din email adresse kan blive brugt til at sende emails ud om lignende ydelser, som du tidligere har købt. Du kan altid framelde dig dette i den pågældende email. Hvis ikke du ønsker at få tilsendt emails, skriv da venligst en besked herom til: info@raskrask.dk

BETALING
Betaling skal ske enten med MobilePay til den pågældende massør i forbindelse med en behandling. Det er også muligt at betale med kontanter, men dette kræver lige penge, da massøren ikke har byttepenge med.

Betaling af klippekort og gavekort på RaskRask.dk kan ske med kreditkort gennem betalingstjenesten Stripe.

Hvis kunden samtykker til at købe ekstra udstyr fra massøren i forbindelse med en behandling, vil dette udgøre en ekstra udgift udover den aftalte pris for behandlingen. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv evt. moms og evt. lønsumsafgift. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, samt tekniske fejl.

Du accepterer, at RaskRask tager imod betaling fra dig på vegne af den pågældende massør og RaskRask.

Du accepterer, at RaskRask udsender faktura eller kvitteringer til dig på vegne af den pågældende massør.

Du accepterer, at du betaler massøren for selve behandlingen og RaskRask for administrationen af behandlingen. Begge beløb er medregnet i den anviste pris, så du skal ikke betale yderligere for dette.

Den anførte pris er udelukkende til privatpersoner.

Erhverv bedes kontakte RaskRask for særskilte priser, som vil være højere pga. den ekstra krævede administration.

LEVERING
Massørerne bestemmer selv, i hvilke postnumre de yder deres service, hvilket kan ses fra deres individuelle profiler. Det er kundens ansvar at sikre sig, at massøren dækker det specifikke postnummer.

Massøren skal kunne komme til den specifikke adresse med bil og/eller cykel.

Betalingen for transport er inkluderet i den anviste pris. Behandlingstiden starter fra massøren træder ind af døren.

For modtageren og massørens skyld, er det vigtigt at der er gode forhold under behandlingen:

  1. Modtageren af behandlingen skal have været i bad samme dag.
  2. Hvis modtageren ikke selv er i stand til at komme op på briksen, skal der være andre til stede der kan hjælpe med dette.
  3. Hvis behandlingen foregår på et plejehjem eller bosted, skal personalet være klar til at tage imod massøren.
  4. Hvis modtageren har et psykisk handikap, skal der være en værge til stede under behandlingen.
  5. Hvis ikke der er betalt på forhånd, og modtageren ikke selv er i stand til at betale, skal der være en værge til at klare afregningen.

Hvis ikke forholdene lever op til dette, forbeholder massøren sig retten til ikke at udføre behandlingen, og opkræve fuldt honorar.

DIN RETSEVNE
Habilitet og alder: Ved at afgive en Ordre på Hjemmesiden garanterer du, at:

Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler; og

Du er over 18 år.

FORSIKRING
Som en del af aftalen med RaskRask, er Massøren forsikret af Tryg under alle behandlinger, som er udført i forbindelse med Raskrask.

Denne forsikring indebærer en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Betingelserne for forsikringen kan du se her.

Hvis du vil læse en kortere version, kan du se faktabladet her.

Forsikringen dækker ikke rygmarvsmanipulation. Det er derfor ikke tilladt for Massøren at udføre rygmarvsmanipulation som en del af en behandling, som er en del af samarbejdet med Raskrask.

ANSVAR OG REKLAMATION
RaskRask er alene formidler af tjenesteydelser fra en samarbejdspartner (massør), og fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med en behandling. Den tjenesteydelse, som din bestilling giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor RaskRask.dk ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varer eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

RaskRask leverer altså ingen sundhedsydelser og er blot formidler mellem en kunde og en selvstændig massør som samarbejdspartner.

Derfor skal alle reklamations- eller erstatningskrav rettes til samarbejdspartneren og ikke til RaskRask.

Af praktiske årsager bedes en reklamation dog fremsendes til RaskRask, som herefter vil sende disse videre til samarbejdspartneren.

RaskRask er alene ansvarlig for den administrative del af behandlingen og opkræver et honorar for dette i forbindelse med en behandling. Dette honorar er medregnet i den anviste pris.

AFLYSNINGSPOLITIK
En aftalt behandling kan aflyses af kunden op til 24 timer inden det aftalte tidspunkt, ellers opkræves et honorar på 50% af den aftalte pris. Hvis en aftalt behandling aflyses af kunden mindre end 6 timer før behandlingen, opkræves et honorar på 100% af den aftalte pris. Dette er fordi massørens tid er reserveret til dig. Du kan aflyse gennem linket på din bookingbekræftelse, over telefon, over email, eller via vores booking system. Du kan ikke aflyse over chat. Du kan flytte en tid ved at ringe til os på +45 93 88 00 63 mellem kl. 9:30 og 17:30 i hverdage.

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os, hvis du fortryder dit køb.

Fristen løber fra dén dag aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når behandlingen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret mens behandlingen står på.

Har du givet dit samtykke til, at behandlingen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

BETINGELSER FOR FREMTIDIGE KØB
Ved accept af disse handelsbetingelser, accepterer du samtidig at disse handelsbetingelser er gældende for fremtidige køb af ydelser gennem RaskRask.dk.

ÆNDRING AF BETINGELSER
RaskRask har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.raskrask.dk.

LOVVALG OG TVISTER
Køb via RaskRask, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og RaskRask vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Enhver tvist afgøres efter dansk ret med retten i Aarhus som værneting.

Du kan læse om vores brug af cookies samt vores privatpolitik ved at klikke HER