Handelsbetingelser for erhvervskunder - RaskRask

Handelsbetingelser for erhvervskunder

Følgende handelsbetingelser vil som udgangspunkt gøres gældende i Firmaaftaler, medmindre andet aftales skriftligt mellem parterne.
I de følgende betingelser omtales RaskRasks samarbejdspartnere som Udøvere. Erhvervskunder omtales som Firmaer, I og Jer. Firmaets ansatte omtales som medarbejdere. Både RaskRask, Firma og Udøver omtales som parter.

E-MAILS
Firmaets e-mailadresse kan blive brugt til at sende information og tilbud ud om massage, personlig træning, yoga og velvære. Hvis I ikke ønsker at få tilsendt disse e-mails, kan I gøre os opmærksom på dette vha. vores chat-funktion, når I foretager jeres køb på hjemmesiden. I kan framelde jer e-mails efterfølgende ved at sende en e-mail til info@raskrask.dk, ringe på tlf: 93 88 00 63 eller ved at trykke på “Unsubscribe” i bunden af den pågældende e-mail. I vil modtage en bekræftelse på at firmaet er frameldt disse e-mails.

Firmaet og medarbejdere accepterer, at kontaktoplysninger kan bruges med henblik på tilfredsundersøgelser og lignende.

YDELSERNES OMFANG OG STED
RaskRasks koncept om Firmaaftaler kan bestå af ordninger til massagebehandlinger, personlige træningstimer eller instruktioner i yoga for jeres medarbejdere.

RaskRask yder en service, som dækker over omkostninger til administration, kommunikation, regnskab, kundesupport og booking. RaskRask skaber forbindelsen mellem samarbejdspartnere værende massører, yogalærere og personlige trænere og jeres Firma.

RaskRask stiller en Udøver til rådighed til udførsel af serviceydelser på Firmaets adresse, hvorpå I stiller lokaler til rådighed. Medarbejderen har også mulighed for at stille et lokale til rådighed på en privatadresse, ved at lave en booking fra www.raskrask.dk/booking/ i Firmaets navn. Udøvere transporterer sig selv hen til aftalte adresse, før serviceydelsens start.

Serviceydelsen starter, når Udøveren træder ind af døren og er inklusiv afspritning, klargøring og medarbejdernes omklædning.
Typen af serviceydelse, der udføres, aftales indbyrdes mellem medarbejderen og den pågældende Udøver.
Ydelsernes hyppighed og antal timer for ordningen vil tilpasses efter nærmere individuel aftale. Udøveren har mulighed for selv at tilrettelægge tiderne til den enkelte ydelse inden for det aftalte tidsrum, og afvigelse fra tidsrummet kan individuelt aftales mellem Udøveren og den pågældende medarbejder.

Er der i nogle uger større efterspørgsel, er der mulighed for at bestille yderligere timer hos RaskRask efter nærmere aftale.

PRODUKTER OG KRAV
De nødvendige produkter til serviceydelsen værende; massagebriks, olie og andet relevant udstyr stilles til rådighed af Udøveren.
Medarbejderne skal selv medbringe håndklæde og lagen til brug under en massagebehandling.

Hvis medarbejderen ikke selv kan komme op på briksen, har et psykisk handicap eller ikke er i stand til selv at betale, skal der være en hjælper til stede. Medarbejderen skal have sørget for personlig hygiejne samme dag som en massagebehandling finder sted.
Medarbejderen skal selv medbringe træningstøj til yoga og personlig træning. Nærmere omstændigheder ift. træningsremedier aftales ml. Firmaet og RaskRask fra aftale til aftale.

Hvis ikke forholdene lever op til de ovennævnte krav, forbeholder Udøveren sig ret til ikke at udføre serviceydelsen og opkræve fuldt honorar for den bookede tid.

ANSVARSPOLITIK
RaskRask er alene formidler af tjenesteydelser fra en samarbejdspartner (massør, yogalærer eller personlig træner), og fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres af Udøveren i forbindelse med en behandling.
Den tjenesteydelse, som en bestilling giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor RaskRask ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med Udøverens levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
RaskRask leverer herved ingen sundhedsydelser, men er administrativ formidler mellem jeres Firma og en selvstændig Udøver som samarbejdspartner.

Alle reklamations- eller erstatningskrav skal derfor rettes til Udøveren og ikke til RaskRask. Af praktiske årsager bedes en reklamation dog fremsendt til RaskRask, som herefter vil sende disse videre til Udøveren.

Som eneansvarlig for den administrative del af behandlingen opkræver RaskRask et honorar for dette i forbindelse med en serviceydelse. Dette honorar er medregnet i den aftalte pris.

FORSIKRING
Udøvere er forsikret af Tryg Forsikring under alle serviceydelser, som er udført i forbindelse med Raskrask, på nær hvis Udøveren selv har egen ansvarsforsikring og ulykkesforsikring. Aftalen med Tryg Forsikring indebærer en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring.
Betingelserne kan læses på følgende link: https://tryg.dk/dokumenter/erhverv/betingelser-behandlerforsikring-raskrask.pdf

Særskilt for massører
Forsikringen dækker ikke ansvar for personskade sket i forbindelse med rygsøjlemanipulation. Det er derfor ikke tilladt for en massør at udføre rygsøjlemanipulation som en del af en massagebehandling under samarbejdet med RaskRask.

BETALING
I har mulighed for at købe diverse serviceydelser i et aftalt antal timer til jeres medarbejdere. Prisen for typen af ydelse aftales med RaskRask. Betaling for transport til Firmaets adresse er inkluderet i prisen for ydelsen.

I kan enten vælge at betale alle serviceydelser via en faktura, et EAN-nummer, dele betalingen med medarbejderne, eller hver medarbejder kan finansiere sin egen serviceydelse ved afregning via MobilePay efter hver endt ydelse. Medarbejderen kan også betale via faktura.
Faktura sendes over e-mail til jeres ønskede e-mailadresser. Forfaldsdato for betaling foreligger 14 dage efter modtagelsen, medmindre andet er aftalt. Firmaet accepterer, at I ikke må tilbageholde godkendelse af faktura eller betaling uden saglig grund.
I accepterer, at RaskRask tager imod betaling fra Jer på vegne af den pågældende Udøver og RaskRask, samt udsender faktura eller kvitteringer til Jer på vegne af den pågældende Udøver.
I accepterer, at I betaler Udøveren for selve ydelsen og RaskRask for en servicefee.

De anførte priser på hjemmesiden er udelukkende til privatpersoner, der handler som forbrugere.

Som erhvervskunde bedes I kontakte RaskRask for særskilte priser, som kan være højere pga. den ekstra service, administration og tilpasning af løsning.

Kvalitetsgarantien, hvor man som privatkunde kan få et gavekort eller pengene tilbage, gælder kun for kunder som handler i privat regi.

For at RaskRask og vores Udøvere kan yde den bedste kvalitet af serviceydelsen, anbefaler vi, at den enkelte medarbejder selv kommunikerer med Udøveren, hvordan hver ydelse ønskes udført for at opnå et tilfredsstillende resultat.

INDLØSNING AF GAVEKORT OG KLIPPEKORT

Handler du som erhvervskunde finder indløsningsretten i Betalingslovens § 96, stk. 2 ikke anvendelse jf. Betalingsloven § 6, stk. 2. Bestemmelsen medfører, at ethvert køb af gavekort og klippekort foretaget som erhvervskunde ikke på noget tidspunkt kan udbetales til kontanter.

VISNING AF LOGOER
I forbindelse med den pris der tages for serviceydelser, forbeholder RaskRask sig retten til at vise jeres logo/Firmanavn på Raskrask.dk sammen med andre virksomheder, RaskRask samarbejder med. Hvis Firmaet ikke ønsker dette, skal det meddeles skriftligt på e-mail.

BOOKING
Enten kan I selv administrere medarbejdernes bookinger i den aftalte servicetid, eller I kan foretage bookinger via RaskRasks digitale bookingsystem.
Der er ingen omkostninger for Jer i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af RaskRasks elektroniske bookingsystem.

Ved booking skal medarbejderen indskrive sit navn, e-mail og telefonnummer.
Medarbejderen modtager en bekræftelses-SMS ved booking og en påmindelses-SMS på dagen for ydelsen.

AFLYSNINGSPOLITIK

Hvis en aftalt ydelse helt eller delvist aflyses senere end 4 dage før behandling starter, opkræves som udgangspunkt et aflysningsgebyr på 100% af prisen på de aflyste timer. Aflysninger foretages pr. e mail eller via telefon. 

Det er firmaets ansvar at meddele RaskRask, hvis de ikke ønsker de bestilte tider senest 4 dage før behandlingen starter, i tilfælde af at ikke alle tider er booket af medarbejdere.

I tilfælde af en Udøvers akutte sygdom eller andre akutte hændelser vil RaskRask hurtigst muligt meddele dette til Firmaet pr. e-mail eller telefon. Det tilstræbes at finde en afløser som kan varetage ydelsen samme dag eller snarest muligt. Hvis det ikke er muligt at få en godkendt afløser til den aftalte dag, forbeholder RaskRask sig ret til at aflyse ydelsen og aftale med Jer hvornår, Udøveren snarest muligt i stedet kan udføre serviceydelsen.

Ved længerevarende sygdom, barsel, ferie eller anden form for fravær tilstræber RaskRask at stille en afløser til rådighed med samme kvalifikationer, som den der normalt varetager den aftalte serviceydelse.

Aflysningspolitik for medarbejdere 

Hvis Firmaet bruger vores bookingsystem til sine medarbejdere, kan Firmaet justere aflysningspolitikken for sine medarbejdere – altså hvor lang tid før sine medarbejdere kan afbestille sin tid, uden at medarbejder hæfter for sin tid. Aflysningspolitikken for medarbejdere aftales og indstilles under opsætningen af bookingsystemet, og kan løbende korrigeres. Hvis Firmaet ønsker at medarbejderen kan aflyse indenfor 4 dage, og medarbejderens tid ikke bliver booket af en anden medarbejder hæfter Firmaet for betalingen, da aflysningen sker inden for 4 dage, som er den generelle aflysningsfrist. Medarbejderen kan selv aflyse sin tid i RaskRasks bookingsystem, før den aftalte frist for aflysning for medarbejdere.

OPHØR AF AFTALE
Firmaet kan løbende opsige aftalen, men hæfter for bookinger med op til 4 dages varsel jf. aflysningspolitikken.

RaskRask vil kun opsige aftalen i helt særlige tilfælde, hvis Udøveren bliver permanent forhindret i at udføre serviceydelserne, og der ikke kan findes en ny Udøver, som kan overtage aftalen.

Ved en af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende aftale er modstående part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning fra det øjeblik den gøres gældende, samt andre eventuelle beføjelser parterne aftaler. Retten til at ophæve kontrakten fortabes, hvis parten ikke meddeler ønske om ophævelse hurtigt efter misligholdelsen er kommet til kundskab.

FERIEPOLITIK
Sommerferie og anden ferie aftales særskilt mellem RaskRask og Firmaet. Det er ikke muligt at bestille ydelser mellem jul og nytår d. 24/12- 01/01 og på helligdage.
Ønskes der yderligere ferie af enten Jer eller Udøver, hvorimens modstående part ønsker ydelsen leveret, tilstræber RaskRask at finde en anden Udøver, som kan varetage ydelsen.
RaskRask sørger for i samråd med Firmaet og Udøver at planlægge ferie hvad angår datoer eller uger på året.

PRIVATLIVSPOLITIK
Firmaet accepterer, at bl.a. kontaktoplysninger, personoplysninger og helbredsoplysninger om Firma og medarbejdere vil blive indsamlet og behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning samt RaskRasks pågældende persondatapolitik på: www.raskrask.dk/privatpolitik/

RET OG OPDATERING AF BETINGELSER
Ved accept af disse handelsbetingelser accepterer I samtidig, at disse handelsbetingelser er gældende for fremtidige køb af serviceydelser gennem RaskRask.
RaskRask har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser, hvorefter notifikation vil blive givet til registrerede e-mails tilknyttet nærværende aftale. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.raskrask.dk.

Køb via RaskRask, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender I, at enhver tvist mellem jeres Firma og RaskRask vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med retten i Horsens som værneting.