Privatpolitik partnere - RaskRask

Politik for behandling af personoplysninger for potentielle Partnere

Når du ansøger som Partner i RaskRask, er vi som dataansvarlige forpligtede til at oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger. Denne politik beskriver, hvad vores lovgrundlag er for behandlingen af dine personoplysninger, hvorfor vi behandler dem, og hvor længe de bliver behandlet. Du kan desuden orientere dig om dine rettigheder i relation til dine personoplysninger.

1. Lovgrundlag

 1. RaskRask behandler dine personoplysninger med hjemmel i følgende bestemmelser i databeskyttelsesforordningen (GDPR):
  1. Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger fra Partnere sker på baggrund af ansøgerens samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a
  2. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b
  3. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c
  4. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. RaskRasks legitime interesse består blandt andet i at indgå aftaler med Partnere, som har de rette kvalifikationer til at yde velværetjenesteydelser samt at forhindre svindel med ansøgninger som Partner.

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

 1. Vi behandler personoplysninger om dig til følgende formål:
  1. Indgå aftaler med kvalificerede Partnere;
  2. Udsende e-mails angående fordelene ved at blive Partner hos RaskRask; og
  3. Til at forebygge svindel, herunder f.eks. med tidligere modtagne ansøgninger
  4. Til at have et overblik over vores partnerdatabase
  5. Til at monitorere, at vores partneraftale overholdes.
 2. RaskRask behandler dine personoplysninger med henblik på at indgå en aftale mellem os og dig som partner. Den Partner vurderer hvilke personoplysninger, der skal gives, for at vi kan vurdere, hvorvidt ansøgeren egner sig til at blive Partner hos RaskRask. Behandlingen af personoplysninger sker med henblik på at vurdere, hvorvidt ansøgeren har de rette kvalifikationer til at blive Partner hos RaskRask.
 3. RaskRask behandler også oplysninger om dig som ansøger for at forhindre svindel. Dette gøres ved at opbevare personoplysningerne i et vist tidsrum og kræve dokumentation for dine kvalifikationer som tjenesteyder.
 4. Ansøgernes e-mails vil desuden behandles for at udsende mails til frafaldne ansøgere, hvor RaskRask gør opmærksom på fordelene ved at blive Partner. Ansøgeren kan til enhver tid framelde sig disse mails ved at rette henvendelse til RaskRask eller benytte ”unsubscribe”-funktionen i mailen.
 5. RaskRask har en partnerdatabase, med overblik over alle RaskRasks partnere. Dette er for at kunne sikre, at RaskRask har de rigtige partnere på platformen og kan tilbyde kunderne de rigtige behandlere, både geografisk og kvalifikations mæssigt.
 6. RaskRask laver løbende monitorering af partneres korrespondance mellem Kunde og Partner for at sikre, at RaskRasks partnere overholder kundeklausulen i partneraftalen, at beskederne når rettidigt og korrekt frem, samt for at RaskRask kan behandle kunden med god kundeservice.

3. Hvilke personoplysninger bliver behandlet

 1. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med opstart af samarbejdet. Det vil være de oplysninger, som du vedlægger i ansøgningen. Det er for eksempel kontaktoplysninger, oplysninger om dine faglige kvalifikationer, information om dig som Partner, f.eks. dit billede og profiltekst.
 2. RaskRask har desuden visse legitime interesser. Det er personoplysninger som f.eks.: lokationsdata, information om de enheder, som du bruger til at tilgå vores services, f.eks. enhedstype og webbrowser, og dine interaktioner med RaskRasks applikationer.
 3. RaskRask opfordrer ansøgere til ikke at vedlægge straffeattest, CPR-nummer eller særligt personfølsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger og lignende uopfordret, da RaskRask vil bede om dit samtykke til disse oplysninger, såfremt det bliver nødvendigt.
 4. Såfremt en aftale indgås, vil RaskRask også behandle andre personoplysninger om dig for at opfylde kontrakten, f.eks. bankoplysninger, straffeattest og personnummer. Derudover vil RaskRask gemme dine relevante oplysninger i en partnerdatabase.

4. Hvor længe bliver dine personoplysninger behandlet

 1. RaskRask opbevarer dine personoplysninger, så længe dette efter loven er tilladt og nødvendigt for RaskRask med henblik på at levere de tjenester, som RaskRask tilbyder. Opbevaringsperioden afhænger derfor af formålet med behandlingen, og perioden varierer derfor.

4.1 Afslag på ansøgning

 1. Ved afslag på ansøgning opbevares dine personoplysninger i op til 12 måneder.

4.2 Aftale indgået

 1. Ved indgåelse af aftale opbevares dine personoplysninger så længe partnerforholdet eksisterer. Efter ophørt aftale opbevares oplysningerne i yderligere 5 år + løbende regnskabsår for at overholde bogførings forpligtelsen jf. Bogføringslovens § 10 stk. 1.

4.3 Nyhedsbreve til partnere

 1. Du modtager nyhedsbreve indtil, at du som partner afmelder modtagelsen af nyhedsbreve.
 2. Personoplysninger indhentet med henblik på at oplyse om fordelene ved at blive Partner hos RaskRask, bliver behandlet indtil samtykket er tilbagekaldt.

5. Videregivelse af personoplysninger

 1. For at sikre overholdelse af gældende lovgivning vil vi videregive visse personoplysninger til relevante parter under følgende omstændigheder:

  1. Videregivelse til SKAT: For at leve op til kravene fra SKAT (DAC-7), vil vi videregive dit CPR/CVR-nummer til SKAT. Dette sker udelukkende med det formål at opfylde de juridiske krav, vi som virksomhed er underlagt.
  2. Videregivelse til Factofly: Såfremt du oplyser til os, at du ønsker at benytte Factofly, giver du tilladelse til, at vi må videregive dine personoplysninger såsom CPR-nummer, bankkontooplysninger samt andre relevante og nødvendige personlige oplysninger til Factofly. Videregivelsen sker også som en del af det tekniske samarbejde mellem vores systemer og Factofly og er nødvendig for at du kan benytte Factofly i dit samarbejde med RaskRask.

 2. Vi kan i det omfang, det er relevant også overføre dine kontaktoplysninger og oplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

  1. Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT-support, eller udbydere af analyseværktøjer;
  2. Rådgivere, herunder eksempelvis revisorer og advokater; og
  3. Offentlige myndigheder, herunder eksempelvis SKAT.


Vi forpligter os til at beskytte dine personoplysninger og sikre, at videregivelsen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og vores interne retningslinjer for databeskyttelse.

6. Overførsel til tredjelande

 1. Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:
  1. er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau; eller
  2. har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter
 2. Såfremt du ønsker at vide mere om dette, bedes du kontakte RaskRask på de angivne kontaktoplysninger i punkt 7.

7. Dine rettigheder

 1. Du har ret til:
  1. at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
  2. at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
  3. at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet
  4. at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring
  5. at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde
 2. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
  oplysningerne (bortset fra i relation til opbevaring), hvis du har samtykket hertil, for at
  retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 3. Udøvelse af ovennævnte rettigheder kan ske ved at kontakte RaskRask på e-mail info@raskrask.dk eller på telefon 93 88 00 63
 4. Du har ret til at klage over vores behandling til Datatilsynet
Til toppen