Massage på arbejdspladsen – En sund forretning

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor tilbyder de fleste virksomheder i dag sine ansatte sundheds- og massageordninger. Firmamassage er nemlig meget mere end bare velvære og afslapning, det er en måde at værdsætte og investere i sine ansattes helbred. Undersøgelser peger på, at sundhed og trivsel på arbejdspladsen forbedrer effektiviteten og mindsker sygefraværet. Det er med andre ord en rigtig sund forretning. Og så bliver det kun bedre af, at du må trække udgifterne fra i skat.

Men hvornår og hvorfor?

Der skal være en konkret arbejdsmæssig begrundelse. Altså et årsagssammenhæng mellem arbejdet og den skade medarbejderen får behandlet, gennem massage. Både fysiske og psykiske arbejdsskader kan være omfattet af skattefriheden efter statsskatteloven. Herunder også forebyggelse.

Eksempel på fysisk arbejdsskade

Medarbejderen får en rygskade ved at løfte en tung genstand på arbejdet. Den efterfølgende arbejdsgiverbetalte behandling af rygskaden er skattefri for medarbejderen.

Hvis skaden er en anerkendt arbejdsskade er den arbejdsgiverbetalte behandling af skaden altid skattefri for medarbejderen. Skattemæssigt er det dog ikke et krav, at skaden er en anerkendt arbejdsskade.

Fx kan en massagebehandling af en museskade være skattefri, selvom museskader ikke er anerkendt som en arbejdsskade. Det kræver dog, at massagebehandlingen efter en konkret vurdering er arbejdsmæssigt begrundet.

firmamassage

Forebyggelse af arbejdsskader er også skattefrit

Ved forebyggelse af arbejdsskader skal der også være en arbejdsrelateret begrundelse for, at arbejdsgiveren betaler sundhedsudgiften, før det er skattefrit for medarbejderne. Det er i sagens natur sværere at afgrænse, hvad der konkret er arbejdsmæssigt begrundet, i forhold til forebyggelse af arbejdsskader, end det er i forhold til massagebehandling af arbejdsskader.

Der skal være tale om forebyggelse for at undgå konkrete arbejdsskader. Det kan eksempelvis være skader på bevægeapparatet, hvis der er tale om fysisk belastende arbejde, løft, skub osv.
Der stilles ikke krav om en bestemt sandsynlighed for skadens opståen. Eksempelvis kan en ansat, der har kontorarbejde og bruger en stor del af arbejdsdagen foran en computer, skattefrit få firmamassage for at modvirke deraf følgende muskel- og ledskader. Det er ikke et krav for skattefriheden, at medarbejderen tilhører en bestemt risikogruppe og dermed er særligt disponeret for muskel- og ledskader.

Ligeledes vil massagebehandlinger forbundet til arbejdsrelateret stress være skattefrit for medarbejderne, da det anses for at være en forebyggelse af en arbejdsrelateret sygdom, da arbejdsrelateret stress kan medføre en arbejdsrelateret depression. Hvis arbejdet er den primære årsag til, at medarbejderen har stress, anses stress for at være arbejdsrelateret.

Hvad med frynsegoderne?

Som udgangspunkt er goder du udelukkende bruger i arbejdsmæssigt øjemed ikke skattepligtige. Det drejer sig for eksempel om arbejdsredskaber. Mens alt andet du modtager fra en arbejdsgiver er skattepligtigt. Som altid er der dog undtagelser til reglen.

For eksempel skal du ikke betale skat af generel personalepleje i form af kaffe, te, frugt, arbejdsgivers tilskud til kantineordning, personale- og kunstforening, firmafester og arrangementer.

Hvad kan RaskRask gøre for din virksomhed?

Hos RaskRask adskiller vi os fra de andre klinikker ved slet ikke at have en klinik. Hele konceptet bygger på, at vi kommer ud til kunden og ikke omvendt. Det synes vi giver mest mening. Da vi ikke har klinikomkostninger, kan vi i stedet tilbyde nogle af de bedste massører til den bedste pris.

Vi er klar over, at man som virksomhed kan have forskellige formål og behov. Derfor gør vi meget ud af at skræddersy en løsning til den enkelte virksomhed. Har du derfor specielle ønsker er du meget velkommen til at ringe på 93 88 00 63 og tage en snak med os.

LÆS OM FIRMAMASSAGE

Book tid til velvære

Indtast din adresse og find en massør, træner eller yogalærer nær dig

Til toppen