Bruttolønsordning | RaskRask

Bruttolønsordning

Bruttolønsordning

En bruttolønsordning er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at medarbejderen får et personalegode konsekvent hen over en periode i stedet for en del af hans/hendes bruttoløn. Værdien af det pågældende gode (massagen) trækkes fra medarbejderens bruttoløn, så bruttolønnen bliver mindre, hvorfor der skal trækkes skat og afgifter af et mindre beløb. På den måde kan medarbejdere få adgang til professionel massage uden at blive beskattet af prisen. En bruttolønsordning kan kun lade sig gøre på specifikke ydelser – herunder massagebehandling.

Medarbejderne sparer skatten

Massagebehandlinger kan trækkes via en bruttolønsordning, fordi massagen kan behandle og forebygge arbejdsrelaterede skavanker. Når medarbejderne får stress eller spændinger, kan det føre til psykiske eller fysiske skader og sygdomme, der leder til sygefravær og nedsat arbejdsevne, som påvirker arbejdsgiveren negativt. Massage, som kan forebygge eller behandle arbejdsrelaterede skavanker, skader og sygdomme, er derfor skattefri for medarbejderen gennem en bruttolønsordning, og giver derved medarbejderen en besparelse på ca. 35-42% af beløbet, afhængigt af den enkeltes skatteforhold.

Klip og kreditter

Massage som bruttolønsordning fungerer ved, at hver medarbejder vælger, hvor mange klip/ kreditter de ønsker over en 12 måneders periode. Det kan f.eks. være, at en medarbejder ønsker 30 minutters massage hver 14 dag, som svarer til et klippekort på 24 klip á 30 min. Lønnedgangen tilpasses efter prisen på de 24 ønskede klip, som bliver delt i 12, og dermed svarer udgiften til den lønnedgang medarbejderen har fast hver måned.

1 klip svarer til 30 minutter og koster fra 199 kr. ex moms.

Medarbejderen kan selv booke tiderne via vores online bookingsystem, så der er minimal administration for firmaet. Firmaet bliver faktureret hver måned for 1/12 af prisen for det samlede antal klip for alle medarbejdere, der er en del af massageordningen.

Sådan laver I bruttoløsordning

Når aftalen bliver indgået, skal arbejdsgiveren vide hvor mange medarbejdere, der vil deltage i en bruttolønsordning med massage, samt hvor mange klip hver medarbejder ønsker for det fremadrettede år. Når prisen på det samlede antal klip er aftalt mellem RaskRask og arbejdsgiver, vil 1/12 af denne pris opkræves på faktura hver måned i den aftalte periode. Massøren vil stå til rådighed i de aftalte antal halve timer som svarer til klip. Medarbejderne får fjernet et klip på deres kort efter hver udført behandling. 

Hver medarbejder må selv bestemme hvornår de booker tider og bruger sine klip. Send en liste til os med de forskellige medarbejdere inkl. email, telefonnummer og antal klip.

Fx:
Anders Andersen
Tlf: 25454545
Email: Anders@andersen.dk
Antal klip: 24

Arbejdsgiver bærer det økonomiske ansvar

Arbejdsgiveren bærer det økonomisk ansvar ved indgåelse af en bruttolønsordning, da det er firmaet, der indgår aftalen. Klip der ikke bliver brugt, i de timer massøren er stillet til rådighed, går tabt ved aftaleperiodens udgang. Det kan ikke aftales, at massøren står til rådighed i ekstra timer, eller at der bliver købt færre klip i løbet af perioden for bruttolønsordningen.

Det er ikke muligt at justere i beløbet for lønnedgangen som medarbejderen har hver måned. Hvis en arbejdstager fratræder sin stilling midt i en lønaftaleperiode, skal resterende klip tilbageleveres til arbejdsgiver på fratrædelsesdatoen. Det er derefter op til arbejdsgiver at bestemme hvem der skal have rådighed over resterende klip, idet arbejdsgiver bærer udgiften for resterende klip og har rådighed over behandlingerne.

Medarbejder og arbejdsgiver skal ved indgåelse af aftalen tage stilling til om medarbejderen kan beholde klip til massage i perioder, hvor medarbejderen ikke skal have løn ved f.eks. orlov.

Aftalens ophør

Når perioden for massageordningen udløber efter 12 måneder, ophører RaskRasks og arbejdsgivers forpligtelser over for hinanden.
Ovenstående beskrivelse er blot vejledning til arbejdsgivere, og RaskRask påtager sig ikke ansvar for juridisk rådgivning. Der kan være flere regler, I som arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med bruttolønsordning og lønomlægning. Konsulter venligst egne rådgivere for vejledning til jeres specifikke situation. I kan læse om reglerne for bruttolønsordninger og sundhedsydelser på SKATs hjemmeside og den juridiske vejledning blandt andet via følgende links: https://skat.dk/skat.aspx?oID=1947983 og https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234833