Handelsbetingelser og privatpolitik

Handelsbetingelser og privatpolitik

Generelle oplysninger

RaskRask.dk ApS

CVR-nr.: 37119954

Adresse: Nyborggade 6, 4.th, 8000 Århus C

Email adresse: [email protected]

Telefonnummer: +45 93 88 00 63

Etableringsår: 2015

Handelsbetingelser

 

EMAILS
Din email adresse kan blive brugt til at sende emails ud om lignende ydelser, som du tidligere har købt. Du kan altid framelde dig dette i den pågældende email. Hvis ikke du ønsker at få tilsendt emails, skriv da venligst en besked herom til: [email protected]

 

BETALING
Betaling skal ske enten med MobilePay til den pågældende massør i forbindelse med en behandling, eller før en behandling med betalingskort gennem Stripe på www.raskrask.dk.

Hvis kunden samtykker til at købe ekstra udstyr fra massøren i forbindelse med en behandling, vil dette udgøre en ekstra udgift udover den aftalte pris for behandlingen. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv evt. moms og evt. lønsumsafgft. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, samt tekniske fejl.

Du accepterer at RaskRask tager imod betaling fra dig på vegne af den pågældende massør og RaskRask.

Du accepterer at RaskRask udsender faktura eller kvitteringer til dig på vegne af den pågældende massør.

Du accepterer at du betaler massøren for selve behandlingen og RaskRask for administrationen af behandlingen. Begge beløb er medregnet i den anviste pris, så du skal ikke betale yderligere for dette.

Den anførte pris er udelukkende til privatpersoner.

Erhverv bedes kontakte RaskRask for særskilte priser, som vil være højere pga. den ekstra krævede administration.

 

LEVERING
Massørerne bestemmer selv i hvilke postnumre de yder deres service, hvilket kan ses fra deres individuelle profiler. Det er kundens ansvar at sikre sig at massøren dækker det specifikke postnummer.

Massøren skal kunne komme til den specifikke adresse med bil og/eller cykel.

Betalingen for transport er inkluderet i den anviste pris.

 

DIN RETSEVNE
Habilitet og alder: Ved at afgive en Ordre på Hjemmesiden garanterer du, at:

Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler; og

Du er over 18 år.

 

FORSIKRING
Som en del af aftalen med RaskRask, er Massøren forsikret af TRYG under alle behandlinger, som er udført i forbindelse med Raskrask – fra d. 1. juni 2017.
Brugere sender skadeanmeldelsen direkte til Tryg i postkassen [email protected]

Denne forsikring indebærer en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Betingelserne for forsikringen kan ses her.

Skadeanmeldelsen kan du finde her.

Forsikringen dækker ikke rygmarvsmanipulation. Det er derfor ikke tilladt for Massøren at udføre rygmarvsmanipulation som en del af en behandling, som er en del af samarbejdet med Raskrask.

 

ANSVAR OG REKLAMATION
RaskRask er alene formidler af tjenesteydelser fra en samarbejdspartner (massør), og fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med en behandling. Den tjenesteydelse, som din bestilling giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor RaskRask.dk ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varer eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

RaskRask leverer altså ingen sundhedsydelser og er blot formidler mellem en kunde og en selvstændig massør som samarbejdspartner.

Derfor skal alle reklamations- eller erstatningskrav rettes til samarbejdspartneren og ikke til RaskRask.

Af praktiske årsager bedes en reklamation dog fremsendes til RaskRask, som herefter vil sende disse videre til samarbejdspartneren.

RaskRask er alene ansvarlig for den administrative del af behandlingen og opkræver et honorar for dette i forbindelse med en behandling. Dette honorar er medregnet i den anviste pris.

 

AFLYSNINGSPOLITIK
En aftalt behandling kan aflyses op til 24 timer inden det aftalte tidspunkt, ellers opkræves et honorar på 50% af den aftalte pris. Du kan aflyse gennem linket på din bookingbekræftelse, over telefon, eller via vores booking system. Du kan flytte en tid ved at ringe til os på +45 93 88 00 63 mellem kl. 9:30 og 17:30 i hverdage.

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os, hvis du fortryder dit køb.

Fristen løber fra dén dag aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når behandlingen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret mens behandlingen står på.

Har du givet dit samtykke til, at behandlingen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

ÆNDRING AF BETINGELSER
RaskRask har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.raskrask.dk.

 

LOVVALG OG TVISTER
Køb via RaskRask, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og RaskRask vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Enhver tvist afgøres efter dansk ret med retten i Aarhus som værneting.

Privatpolitik

 

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. I forbindelse med køb af en ydelse, er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en ydelse er frivilligt.

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre den ydelse, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

NYHEDSBREVE
I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbreve, registrerer vi dit navn og din e-mail.

 

KONTAKT VEDR. PERSONOPLYSNINGER
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos RaskRask.dk, skal du rette henvendelse på [email protected] eller telefon 93 88 00 63. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procents sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

RaskRask sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi brugeren er afmeldt.

RaskRask sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

COOKIES PÅ RASKRASK.DK
RaskRask.dk forpligtiger sig til at overholde de af Foreningen af Danske Interaktive Medier til enhver tid fastlagte retningslinjer for behandling af cookies og persondata.

Når du besøger RaskRask.dk eller en af vores undersider, modtager din computer automatisk én eller flere cookies. RaskRask.dk stiller ikke krav om, at dit udstyr skal acceptere cookies. Hvis du ikke ønsker cookies, kan du i de følgende paragraffer læse, hvordan du helt eller delvist undgår dem.

 

HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en lille datafil som RaskRask.dk gemmer på din computer for at vi kan genkende computeren næste gang du besøger os. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Læs mere om cookies på minecookies.org og på Wikipedia.

En cookies levetid afhænger af, hvad den skal bruges til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker for dit besøg på RaskRask.dk, mens andre eksisterer indtil de bliver slettet. Se hvordan du sletter dine cookies her.

 

HVORDAN BRUGER RASKRASK.DK COOKIES?
Her kan du se en oversigt over, hvad vi bruger cookies til:

Statistikker om adfærd: RaskRask.dk bruger cookies til at føre demografiske og besøgsrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige besøgendes ønsker

Målrettet markedsføring: Vi bruger også cookies til at levere målrettede online annoncer. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de annoncer, vi viser for dig.

Besøgs- og brugerfunktioner: RaskRask.dk bruger cookies, når du logger på (for at huske, at du er logget på), abonnerer på nyhedsbreve og giver din mening til kende i forbindelse med afstemninger (for at vi kan vise dig resultatet af afstemningen).

 

TREDJEPARTS-COOKIES
RaskRask.dk bruger en række services fra partnere på vores sider. Disse services bruger til tider også cookies.