Privatlivspolitik

RaskRasks Persondatapolitik
RaskRasks Cookiespolitik
Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan RaskRask.dk ApS (“vi”, “os”, “vores”) behandler dine personoplysninger.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde aftaler med dig, besvare dine henvendelser og sende dig andet materiale med lignende produkter.

1) KONTAKTOPLYSNINGER

 1. Vi er dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”Databeskyttelsesforordningen”).
 2. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte os på:

RaskRask.dk ApS

Universitetsbyen 7

8000 Aarhus C

Danmark

E-mail: info@raskrask.dk

Telefon: 93 88 00 63

2) PERSONOPLYSNINGER

 1. Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, der fremgår af afsnit 3 nedenfor.
 2. Vi behandler de personoplysninger, som du giver os, herunder kontaktoplysninger (eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), korrespondance med behandler, oplysninger om dit køb og helbredsoplysninger, som du oplyser i forbindelse med dit køb.
 3. Herudover indsamler og behandler vi automatisk visse personoplysninger om din brug af vores hjemmeside via cookies, herunder IP-adresser, browsertype og hvilke sider, du har besøgt.
 4. Du kan læse mere om vores brug af cookies i punkt 10 nedenfor.

3) ANVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 1. Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:
  1. at opfylde vores aftale med dig, herunder for at levere de ydelser og den service, som du har bedt om;
  2. at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale og andre nyheder om vores ydelser, herunder via e-mail, hvis du har givet samtykke til sådan markedsføring;
  3. at målrette bannerannoncering i forhold til dine interesser og din adfærd på vores hjemmeside;
  4. at udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside;
  5. at overholde vores juridiske forpligtelser;
  6. at besvare dine henvendelser; og
  7. at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.
  8. at sikre, at vores partneraftale overholdes.
  9. at sikre god kundeservice overfor dig.

4) OVERFØRSEL TIL TREDJEPARTER

 1. Vi kan i det omfang, det er relevant, overføre dine kontaktoplysninger og oplysninger om dit køb til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:
  1. Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT support, eller udbydere af analyseværktøjer og CRM-systemer;
  2. Samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder eksempelvis vores tilknyttede massører;
  3. Rådgivere, herunder eksempelvis revisorer og advokater; og
  4. Offentlige myndigheder, herunder eksempelvis SKAT.
 2. Dine helbredsoplysninger kan vi i det omfang, det er nødvendigt, overføre til de kategorier af tredjeparter, der fremgår nedenfor:
  1. Samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder
   eksempelvis vores tilknyttede massører; og
  2. Rådgivere, herunder eksempelvis advokater.
 3. Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

5) OVERFØRSEL TIL TREDJEPARTER UDEN FOR EU/EØS

 1. Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:
  1. er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau;
  2. har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter.
 2. Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende tredjeparter uden for EU/EØS:
ModtagerLandBeskyttelsesforanstaltning
cloudHQ LLCUSAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter
WordPress FoundationUSAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter
WP Ninjas LLCUSAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter
Mailchimp Inc.USAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter
Zapier Inc.USAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter
Citrix Systems Inc.USAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter
Twilio IncUSAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter
Dropbox IncUSAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter
Google LLCUSAAftale baseret på Europa Kommissionens standardkontrakter

 

3. Såfremt du ønsker yderligere information om vores overførsler af personoplysninger til tredjeparter uden for EU/EØS, kan du altid rette henvendelse til os ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 1.2. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker oplysning om, hvor oplysninger om de pågældende beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige, eller hvordan der kan fås en kopi af relevante dokumenter, herunder Europa-Kommissionens standardkontrakter.

6) RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 1. Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for:
  1. at indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de ydelser og den service, som du har bedt om, samt håndtere dine betalinger og forespørgsler (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra b);
  2. at overholde vores retlige forpligtelser i henhold til eksempelvis bogføringslovens kapitel 5 (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra c);
  3. at forfølge vores legitime interesse i at (i) besvare dine henvendelser, (ii) udføre målrettet bannerannoncering og (iii) udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f); og
  4. at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2), litra f).
 2. Vi vil også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores varer (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra a).
 3. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 1.2.

7) BESKYTTELSE OG OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 1. Vi vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse uden dit samtykke.
 2. De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret som anført herunder:
Formålet med behandlingenOpbevaringsperiode
Personoplysninger modtaget med henblik på indgåelse og opfyldelse af en aftale med dig, herunder for at levere de ydelser og den service, du har bedt om.Almindelige personoplysninger, såsom kontaktoplysninger gemmes så længe du er kunde og opbevares 5 år + løbende regnskabsår fra aftalens ophør.

Følsomme og fortrolige oplysninger, såsom helbredsoplysninger kategoriseret i databeskyttelsesforordningen artikel 9 opbevares i op til 12 måneder fra bookingens oprettelse.

Korrespondance mellem kunde og behandler gemmes i op til 12 måneder fra korrespondancens oprettelse.

Personoplysninger modtaget med henblik på udsendelse af materialer om lignende produkter.Vores fremsendelse af materialer om lignende produkter er baseret på dit køb og ophører når du afmelder modtagelsen af materiale om lignende produkter.
Personoplysninger modtaget ved brug af cookies med det formål at målrette bannerannoncering i forhold til dine interesser og din adfærd på vores hjemmeside.Vores brug af markedsførings cookies er baseret på dit samtykke og vil blive opbevaret i op til 1 år.

 

8) DINE RETTIGHEDER

 1. Du har ret til:
  1. at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger;
  2. at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig;
  3. at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet inden det i punkt 7.2 anførte tidspunkt;
  4. at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring;
  5. at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.
 2. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
  oplysningerne (bortset fra i relation til opbevaring), hvis du har samtykket hertil, for at
  retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller
  vigtige samfundsinteresser.
 3. Udøvelse af ovennævnte rettigheder kan ske ved at kontakte os ved brug af de
  kontaktoplysninger, der er anført i punkt 1.2.
 4. Du har ret til at klage over vores behandling til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9) ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK

 1. Væsentlige ændringer til denne persondatapolitik vil blive meddelt på vores hjemmeside.

10) COOKIES PÅ RASKRASK.DK

  • Har du spørgsmål?
   Hvis du har spørgsmål til denne cookiepolitik, kan du kontakte os på: info@raskrask.dk
  • Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger:
   RaskRask.dk ApS
   Universitetsbyen 7
   8000 Århus C
  • Telefon: 93 88 00 63
   Email: info@raskrask.dk
   Du kan læse vores handelsbetingelser HER
  • Vi håber at du nyder at bruge RaskRask.dk!

Til toppen