Handelsbetingelser og privatpolitik

Handelsbetingelser og privatpolitik

Generelle oplysninger

RaskRask.dk ApS

CVR-nr.: 37119954

Adresse: Nyborggade 6, 4.th, 8000 Århus C

Email adresse: info@raskrask.dk

Telefonnummer: +45 93 88 00 63

Etableringsår: 2015

Handelsbetingelser

Emails

Din email adresse kan blive brugt til at sende reklame emails ud om lignende ydelser. Du kan altid framelde dig dette i den pågældende reklame email. Hvis ikke du ønsker at få tilsendt reklame emails, skriv da venligst en besked herom til: info@raskrask.dk

Betaling

Betaling skal ske enten kontant eller over MobilePay til den pågældende behandler i forbindelse med en behandling. Eller før en behandling gennem PayPal på www.raskrask.dk.

Hvis der anvendes kinesiotape eller sportstape i behandlingen, skal kunden selv betale for dette, udover den viste pris.

Behandleren har også mulighed for at sælge ekstra udstyr til kunden.

Hvis kunden samtykker til at købe ekstra udstyr, vil dette udgøre en ekstra udgift udover den aftalte pris for behandlingen.

Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv evt. moms og lønsumsafgft. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Du accepterer at RaskRask tager imod betaling fra dig på vegne af behandleren.
Du accepterer at RaskRask udsender kvitteringer til dig på vegne af behandleren.

Den anførte pris er udelukkende til privatpersoner.

Erhverv bedes kontakte RaskRask.dk for særskilte priser, som vil være højere pga. den ekstra krævede administration.

 

Levering

Den bestilte behandler kommer ud til den specificerede adresse fra bestillingen, på det anviste tidspunkt. Behandleren har mulighed for at modsige sig en bestilling, hvis behandlere ikke ønsker eller ikke har mulighed for at gennemføre bestillingen. Dette skal gøres senest 24 timer inden behandlingen.

Behandlinger kan kun foregå i Århus-området.

Behandlererne bestemmer selv i hvilke postnumre de yder deres service, hvilket kan ses fra deres individuelle profiler. Det er kundens ansvar at sikre sig at behandleren dækker det specifikke postnummer.

Behandleren skal kunne komme til den specifikke adresse med bil og/eller cykel.

Betalingen for transport er inkluderet i den anviste pris.

 

Ansvar og reklamation

RaskRask.dk ApS er alene formidler af tjenesteydelser fra en samarbejdspartner (behandler), og fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med en behandling. Den tjenesteydelse, som din bestilling giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor RaskRask.dk ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varer eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

RaskRask.dk ApS leverer altså ingen sundhedsydelser, men er blot formidler mellem en kunde og en selvstændig behandler som samarbejdspartner.

Derfor skal alle reklamations- eller erstatningskrav rettes til samarbejdspartneren, og ikke RaskRask.dk ApS.

Af praktiske årsager bedes en reklamation dog fremsendes til RaskRask.dk ApS, som herefter vil sende disse videre til samarbejdspartneren.

 

Aflysningspolitik

En aftalt behandling kan aflyses op til 24 timer inden det aftalte tidspunkt, ellers opkræves fuldt honorar. Du kan aflyse gennem linket på din booking bekræftelse, over telefon eller via vores booking system. Du kan flytte en tid ved at ringe til os på +45 93 88 00 63 mellem kl. 9:30 og 17:30 i hverdage.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når behandlingen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens behandlingen står på.

Har du giver dit samtykke til, at behandlingen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Ændring af betingelser

RaskRask.dk ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.raskrask.dk.

 

Lovvalg og tvister

Køb via RaskRask.dk ApS, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og RaskRask.dk ApS, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Enhver tvist afgøres efter dansk ret med retten i Aarhus som værneting.

Privatpolitik

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. I forbindelse med køb af en ydelse er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en ydelse er frivilligt.

 

Brug af personoplysninger

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre den ydelse, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

Nyhedsbreve

I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbreve registrerer vi dit navn og din e-mail.

 

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos RaskRask.dk, skal du rette henvendelse på info@raskrask.dk eller telefon 93 88 00 63. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

RaskRask.dk ApS sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi brugeren er afmeldt. RaskRask.dk ApS sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Cookies på RaskRask.dk

RaskRask.dk forpligtiger sig til at overholde de af Foreningen af Danske Interaktive Medier til enhver tid fastlagte retningslinjer for behandling af cookies og persondata.

Når du besøger RaskRask.dk eller en af vores undersider, modtager din computer automatisk en eller flere cookies. RaskRask.dk stiller ikke krav om, at dit udstyr skal acceptere cookies. Hvis du ikke ønsker cookies, kan du i de følgende paragraffer læse, hvordan du helt eller delvist undgår dem.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil som RaskRask.dk gemmer på din computer, for at vi kan genkende computeren næste gang du besøger os. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Læs mere om cookies på minecookies.org og på Wikipedia.

En cookies levetid afhænger af, hvad den skal bruges til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker for dit besøg på RaskRask.dk, andre eksisterer, indtil de bliver slettet. Se hvordan du sletter dine cookies her.

 

Hvordan bruger RaskRask.dk cookies?

Her kan du se en oversigt over, hvad vi bruger cookies til:

Statistikker om adfærd: RaskRask.dk bruger cookies til at føre demografiske og besøgsrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige besøgendes ønsker.

Målrettet markedsføring: Vi bruger også cookies til at levere målrettede online annoncer. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de annoncer, vi viser for dig.

Besøgs- og brugerfunktioner: RaskRask.dk bruger cookies, når du logger på (for at huske, at du er logget på), abonnerer på nyhedsbreve og giver din mening til kende i forbindelse med afstemninger (for at vi kan vise dig resultatet af afstemningen).

 

Tredjeparts cookies

RaskRask.dk bruger en række services fra partnere på vores sider. Disse services bruger til tider også cookies.