Privatpolitik medarbejder - RaskRask

Politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere og praktikanter

Når du ansøger til en job- eller praktikstilling i RaskRask er vi som dataansvarlige forpligtede til at oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger. Denne politik beskriver hvad vores lovgrundlag er for behandlingen af dine personoplysninger, hvorfor vi behandler dem, og hvor længe de bliver behandlet. Du kan desuden orientere dig om dine rettigheder i relation til dine personoplysninger.

1. Lovgrundlag

 1. RaskRask behandler kun dine personoplysninger med hjemmel i følgende bestemmelser i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen:
  1. Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med modtagne job- og praktikansøgninger sker på baggrund af ansøgerens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a.
  2. Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.
  3. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c, og/eller for at overholde arbejdsretlige forpligtelser i lovgivning eller overenskomst, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1
  4. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, henholdsvis databeskyttelseslovens § 12, stk. 2. Den legitime interesse består i RaskRasks mulighed for at ansætte den rette ansøger til en stilling i virksomheden samt at forebygge svindel med ansøgninger

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

 1. Vi behandler personoplysninger om dig til følgende formål:
  1. Rekruttering af nye medarbejdere; og
  2. Til at forebygge svindel, herunder f.eks. af tidligere modtagne ansøgninger

3. Behandlingen af dine personoplysninger

 1. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det vil være de oplysninger, som du vedlægger i ansøgningen. Det er for eksempel oplysninger om faglige kvalifikationer og kontaktinformation.
 2. RaskRask opfordrer ansøgere til ikke at vedlægge straffeattest, CPR-nummer eller særligt personfølsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger og lignende uopfordret, da RaskRask vil bede dig om dit samtykke til disse oplysninger, såfremt det bliver nødvendigt i rekrutteringsprocessen.
 3. Personoplysninger sendt på baggrund af et job- eller praktikopslag bliver opbevaret i op til 2 år.

3.1 Behandling af uopfordrede ansøgninger

 1. Uopfordrede job- eller praktikansøgninger vil enten blive besvaret med et tilbud om job- eller praktiksamtale eller med et afslag på din ansøgning. Herefter vil dine personoplysningerne blive slettet, medmindre RaskRask ønsker at gemme din ansøgning i forbindelse med en job- eller praktiksamtale i fremtiden. I så fald vil RaskRask bede om dit samtykke hertil. Personoplysningerne i din ansøgning vil i tilfælde af, at RaskRask vurderer, at der kan være grundlag for en job- eller praktiksamtale, blive opbevaret i op til 2 år.

3.2 Referencer

 1. Hvis RaskRask efter en forudgående job- eller praktiksamtale finder det nødvendigt, vil RaskRask indhente en reference fra en af dine tidligere arbejdsgivere. RaskRask kontakter dig i denne forbindelse, og vil kun indhente en reference fra en tidligere arbejdsgiver, hvis du samtykker heri.

4. Hvor længe bliver din personoplysninger behandlet

 1. RaskRask behandler dine perosnoplysninger til forskellige formål og opbevaringsperioden af formålet med varierer derfor.

4.1 Afslag på rekruttering

 1. Ved afslag på rekruttering slettes din ansøgning og cv umiddelbart derefter. I nogle tilfælde vil vi indhente samtykke for at kunne opbevare dine oplysninger i op til 1 år.

4.2 Hvis du bliver rekrutteret

 1. Ved rekruttering opbevares dine personoplysninger så længe medarbejderforholdet eksisterer. Når medarbejderforholdet ophører opbevares personoplysningerne i yderligere 5 år + regnskabsår for at overholde bogførings forpligtelsen jf. Bogføringslovens § 10 stk. 1.

5. Modtagere af personoplysninger

 1. Vi kan i det omfang, det er relevant, overføre dine kontaktoplysninger og oplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:
  1. Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT-support, eller udbydere af analyseværktøjer; og
  2. Rådgivere, herunder eksempelvis revisorer og advokater

6. Overførsel til tredjelande

 1. Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:
  1. er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau; eller
  2. har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter
 2. Såfremt du ønsker at vide mere om dette, bedes du kontakte RaskRask på de angivne kontaktoplysninger i punkt 6.

7. Dine rettigheder

 1. Du har ret til:
  1. at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
  2. at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
  3. at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet
  4. at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring
  5. at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.
 2. Udøvelse af ovennævnte rettigheder kan ske ved at kontakte RaskRask på e-mail info@raskrask.dk eller på telefon 93 88 00 63
 3. Du har ret til at klage over vores behandling til Datatilsynet
Til toppen
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 31eb5425d9807205ea953e6b94dffc17db5d7da3